Děti rodičů zdravotníků a IZS

Péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury

Na základě informace Moravskoslezského kraje škola bude poskytovat péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v rámci činnosti určených škol i po 28. únoru 2021. Noví zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 558 677 307 nebo na e-mailových adresách: sekretariat@zskomenskehofno.cz, reditel@zskomenskehofno.cz.

Obědy od 8. 3.

Od 8. 3. budou mít děti i nadále možnost odebírat ze školy obědy. Prosíme zájemce (především nové z 1. a 2. třídy), aby se nahlásili paní kuchařce.

723 128 239

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

MŠMT informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, podle kterého se s účinností od 25. února 2021 do odvolání zakazuje všem osobám, včetně dětí pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor typu FFP2 nebo KN95 nebo zdravotnické obličejové masky. Toto opatření se vztahuje na pobyt ve škole i ve školní družině.