Už půjdu do školy

V úterý 22. 3. se pro zájemce z řad budoucích prvňáčků na naší škole uskuteční Den otevřených dveří.

Dopolední program

8.00 – 11.40 hod. - rodiče s dětmi si budou moci prohlédnout, jak probíhá dopoledne ve škole.

Odpolední program

16.00 hod. - proběhne přednáška „Školní zralost a připravenost“ a poté beseda s rodiči s informacemi o naší škole, pro děti bude tou dobou připravena tvořivá dílna ve školní družině

Další info

Návštěva kina

V pondělí 31. 1. bude probíhat rozdávání vysvědčení a půjdeme do kina:

1. a 2. ročník: 8.00 – odchod od školy do kina; poté návrat a rozdávání vysvědčení – výuka ukončena po 4. VH

POZOR: sraz ve škole nejpozději 7.30 – musíme se testovat!

3. a 4. ročník: 8.00 – rozdávání vysvědčení; 9.30 – odchod od školy do kina, návrat cca 12 – 12.30 hod.

 

Informace ŠD

Vážení rodiče, prosíme o uhrazení ŠD za druhé pololetí. Poplatky činí 750,-
Kč. Částku uhraďte na číslo účtu, který je uveden v Družínku a to do konce
ledna 2022. Prosím neplaťte ranní ŠD. Dále Vás prosíme o malé balení
kuchyňských utěrek.

Děkuji Blanka Kotková

Informace pro platbu:

Číslo účtu: 86 – 5725570257/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte a třída