Budoucí prvňáčci – informace

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků. Během měsíce června obdržíte mail s podrobnými informacemi týkajících se nového školního roku. První společná informační třídní schůzka se bude konat 1. 9. 2020 po slavnostním zahájení šk. roku. (cca v 8.45 hod)

Obědy 25. 5. – 30 .5.

Vážení rodiče!

V období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 budou pro žáky přihlášené k dobrovolné docházce do školy zajištěné obědy ve školní jídelně. Nabídka obědů je bez možnosti výběru, jde o polévku, teplé jídlo a nápoj. Prosíme o sdělení informace, zda budete mít o oběd pro své dítě zájem – do 18. 5. 2020 prostřednictví třídního učitele. Podle počtu přihlášených žáků stanovíme rozpis stravování jednotlivých skupin. Cena obědu je stejná jako v době prezenční výuky. Stravování pro cizí strávníky nebude zajišťováno. 

Informace o výuce v květnu a čestné prohlášení

Čestné prohlášení si prosím stáhněte, vyplňte, podepište a odevzdejte při prvním příchodu dítěte do školy. Bez tohoto prohlášení není možná přítomnost žáků ve výuce.

V případě jakýchkoli dotazů volejte p. uč. Beránkové na tel.: 601 101 231.

Potvrzení pro rodiče

Potvrzení
o uzavření školy
pro zaměstnavatele rodičů dětí ve věku do 10 let si mohou vyzvedávat na pracovišti Komenského 420, denně v době 8.00 – 13.00 h na sekretariátu.
Platí i pro rodiče žáků Nové Vsi.