Ukončení šk. roku – 30. 6.

Ve středu 30. 6. bude výuka ukončena po 1. vyučovací hodině v 8:45 hod. Oběd se pro zájemce bude vydávat již v 9.00 hodin. V případě, že o oběd ten den nebudete mít zájem, odhlaste ho včas paní kuchařce na tel. 723 128 239.

Školní družina bude v provozu do 13 hodin.

Děti rodičů zdravotníků a IZS

Péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury

Na základě informace Moravskoslezského kraje škola bude poskytovat péči o děti zaměstnanců vybraných profesí v rámci činnosti určených škol i po 28. únoru 2021. Noví zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 558 677 307 nebo na e-mailových adresách: sekretariat@zskomenskehofno.cz, reditel@zskomenskehofno.cz.