Ukončení 1. pololetí – návštěva kina

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 bude 4. vyučovací hodinu rozdán výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Předtím jdeme do kina ve FnO.

Odchod od školy (pěšky): 8.00 hod.
Návrat pěšky nebo busem, pak rozdávání vysvědčení.
Výuka ve všech ročnících bude ukončena v 11.40 hod.
V pátek 1. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Konzultační schůzky

Konzultační třídní schůzky s vyučujícími o chování a prospěchu žáků proběhnou v úterý 8. 1. 2019 v době od 14:30 do 16:30 hodin ve třídách u jednotlivých vyučujících.

Platba za ŠD

Poplatek za školní družinu na období leden – červen ve výši 900 Kč uhraďte do konce ledna.
Možno zaplatit p. vychovatelce nebo na účet – viz info na webu.
Děkujeme za pochopení.

Bezpečnostní upozornění

POZOR!!! Ve dnech 28. 11. a 29. 11. bude z důvodu pokládání asfaltu úplně uzavřena cesta ke škole (trasa pro pěší bude zachována). Budete-li mít problém s dopravou dítěte do školy, budeme absenci respektovat a omluvíme ji (viz info v ŽK).

V těchto dnech dbejte zvýšené opatrnosti své a především vašich dětí při cestě do školy a ze školy.

Drakiáda v ŠD

V pátek 19. 10. se ve školní družině uskuteční tradiční Drakiáda. Akce bude probíhat v době od 13 hodin do 15 hodin na školní zahradě. Více informací u vychovatelek v ŠD.

Placení obědů – upozornění

Prosíme rodiče, aby při placení obědů striktně uváděli nejen variabilní smybol, ale i specifický. Oba jsou uvedeny na přihlášce, kterou jste obdrželi. Nezapomeňte vždy včas odeslat platbu, aby na kontě nevznikl nedoplatek. Pro vaše pohodlí doporučujeme nastavit platbu jako trvalý příkaz. Případný přebytek vám bude vyúčtován na konci šk. roku.