Plán akcí

 

Třídní schůzky
1. 9. 2020 8.30 hod.  informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků
8. 9. 2020 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 2. – 5. ročníku
19. 11. 2020 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 5. ročníku
5. 1. 2021 14.30 – 16.30 hod.  konzultační schůzky
11. 5. 2021  16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 5. ročníku

 

Termíny školních prázdnin v šk. roce 2020/2021
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Jarní prázdniny 1. 3. – 7. 3. 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021
Ukončení školního roku 30. 6. 2021

 

Celoroční plán 2020/2021…PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN
září 1. 9. zahájení šk. roku
1. 9. třídní schůzky pro rodiče prvňáků; 8.30 hod
8. 9. třídní schůzky pro žáky 2. – 4. ročníku; 16.00 hod.
16. 9. fotografování tříd
říjen 29. – 30. 10. podzimní prázdniny
listopad 18. 11. plavecký výcvik – zahájení; 2. a 3. ročník
19. 11. třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 16.00 hod.
prosinec 23. 12. – 3. 1.  vánoční prázdniny
leden 5. 1.  konzultační schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 14.30 – 16.00 hod.
29. 1.  pololetní prázdniny
únor 25. 2.  Den otevřených dveří; 8.00 hod. – 16.00 hod.
březen
duben 15. 4.  zápis do 1. ročníku
květen 11. 5.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 16.00 hod.
červen