Plán akcí

 

Třídní schůzky
3. 9. 2018 8:50 hod  informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků
11. 9. 2018 16:00 hod  třídní schůzky
6. 11. 2018 16:00 hod  třídní schůzky
8. 1. 2019 14.30 – 16:30 hod  konzultační schůzky
25. 4. 2019 16:30 hod !!!  třídní schůzky

 

Termíny školních prázdnin v šk. roce 2018/2019
Ředitelské volno 26. 10. 2018
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 18. 2. – 24. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18. – 19. 4. 2019
Ukončení školního roku 28. 6. 2019

 

Celoroční plán 2018/2019….PRŮ8ĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN
 září 3. 9.  slavnostní zahájení šk. roku
 říjen 5. 10.  DDH – 1. ročník
9. 10. Čert a Káča; divadelní představení v KC ve FnO; sraz u školy v 7.40
11. 10. ZOO Ostrava – exkurze s ochránci přírody; sraz u školy v 7.40; návrat po 13.OO hod.
16.10. DDH – 2. ročník; 9.00 hod.
16. 10. DDH – 3. ročník; 10.00 hod.
23. 10. NEPZ – environmentálně-vzdělávací přednáška p. Jeglíka
25. 10. Projektový den k výročí vzniku republiky
31. 10. Městská knihovna – 1. ročník
listopad 1. 11. DDH – 4., 5. ročník
5. 11. Městská knihovna – 3. ročník
6. 11. Třídní schůzky – 16.00 hod
26. 11. Plavecký výcvik – zahájení; 2. a 3. ročník
prosinec 5. 12. Městská knihovna – 4., 5. ročník
6. 12. Adventní jarmark
leden 21.-25. 1. Lyžařský výcvik
únor
březen
duben 11. 4. Zápis do 1. ročníku
12. 4. návštěva SDH Nová Ves – ukázka činností
15. 4. divadlo Bonbón – Lakomá Barka; ve škole -ZRUŠENO
29. – 30. 4. Ředitelské volno
květen 10. 5. Ředitelské volno
14. 5. DDH; 4. + 5. ročník
16. 5. Městská knihovna; 4. + 5. ročník
16. 5. DDH; 1. ročník
16. 5. DDH; 3. ročník
21. 5. Městská knihovna; 3. ročník
červen  3. 6. Den dětí – návštěva Muzea hraček; 1. a 2. ročník
 5. 6. Městská knihovna; 1. ročník
 6. 6. Městská knihovna; 2. ročník
 7. 6. divadelní představení; divadlo Bonbon (8.30)
 10. 6.  DDH; 4. + 5. ročník
 13. 6.  DDH; 1. ročník
 13. 6.  DDH; 2. ročník
 14. 6.  Školní výlet; 4. + 5. ročník
 20. 6.  Školní výlet; 1. + 3. ročník