Plán akcí

 

Třídní schůzky
 1. 9. 2021 9.00 hod.  informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků
 16. 11. 2021 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku
 11.1. 2022 14.30 – 16.30 hod.  konzultační schůzky pro 1. – 4. ročník
 17. 5. 2022 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku

 

Termíny školních prázdnin v šk. roce 2021/2022
Podzimní prázdniny 27. – 29. 10. 2020
Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 14. 3. – 20. 3. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Ukončení školního roku 30. 6. 2022

 

Celoroční plán 2021/2022…PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN
září 1. 9. zahájení šk. roku
1. 9. třídní schůzky pro rodiče prvňáků; 9.00 hod.
14. 9. fotografování prvňáčků; společné fotografování tříd (od 8.00 hod)
16. 9. Satinka po svých  – turisticko – adaptační pobyt v přírodě; všechny ročníky (8.00 – 11. 40 hod.)
17. 9. Přespolní běh – běžecké závody pro všechny třídy (u školy)
říjen 27. – 29. 10.  podzimní prázdniny
listopad 16. 11.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 16.00 hod.
19. 11.  plavecký výcvik – zahájení; 3. ročník
prosinec 23. 12. – 2. 1.  vánoční prázdniny
leden 11. 1.  konzultační schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 14.30 – 16.00 hod.
31. 1.  vydávání vysvědčení za 1. pol

návštěva kina

únor 4. 2.  pololetní prázdniny
8. 2. zahájení plaveckého výcviku 2. ročník
březen 8. 3.  Den otevřených dveří; 8.00 – 16.00 hod.
14. – 20. 3.  jarní prázdniny
duben 14. 4.  velikonoční prázdniny
 zápis do 1. ročníku
květen 17. 5.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 16.00 hod.
červen 30. 6. vydávání vysvědčení; ukončení výuky v 8.45 hod.