Plán akcí

 

Třídní schůzky
2. 9. 2019 8.35 hod  informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků
19. 9. 2019 16 hod.  třídní schůzky pro žáky 2. – 5. ročníku
 14. 11. 16 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 5. ročníku
 7. 1. 2020 14.30 – 17.30  konzultační schůzky
 5. 5. 2020  16 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 5. ročníku

 

Termíny školních prázdnin v šk. roce 2019/2020
Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. – 3. 1. 2019
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
Jarní prázdniny 24. 2. – 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny 9. – 10. 4. 2020
Ukončení školního roku 30. 6. 2020

 

Celoroční plán 2019/2020…PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN
září 2. 9. zahájení šk. roku
2. 9. třídní schůzky pro rodiče prvňáků; 8.35 hod
2. 9. – 15. 9. výuka na ZŠ Komenského
16. 9. zahájení výuky na ZŠ Nová Ves
19. 9 třídní schůzky pro žáky 2. – 5. ročníku
24. 9. divadelní představení „Ronja, dcera loupežníka“ – Divadlo loutek Ostrava (9.00 – 12. 45 hod)
26.9. NEPZ – environmentálně-vzdělávací přednáška p. Jeglíka; téma: Africká savana – rok nosorožce
říjen 16. 10. divadelní představení 1. – 3. ročník v KC ve FnO; Křoupat zdravě dá se hravě
29. – 30. 10. podzimní prázdniny
listopad
prosinec
23. 12. – 3. 1. vánoční prázdniny
leden lyžařský výcvik 20. – 24. 2020
29. 1. recitační soutěž -školní kolo
30. 1. návštěva kina ve FnO; rozdávání vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. pololetní prázdniny
únor 4. 2. plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník (do 14. 4.)
5. 2. přehazovaná – okresní kolo ve FM; žáci 4. – 5. roč.
12. 2. Den otevřených dveří; 8.00 – 16.00 hod.
17. – 21. 2. projekt EDISON – návštěva anglicky mluících zahraničních studentů ve škole
21. 2. Karnval ŠD – 13.00 – 15.00 hod.
24. 2. – 1. 3. jarní prázdniny
březen  3. 3. Už půjdu do školy – beseda o přípravě na nástup do školy, tvořivé dílničky pro předškoláky
 5. 3. Loutnička – školní kolo soutěže ve zpěvu
 6. 3. Talentmánie ŠD – 13.00 – 15.00 hod.
 18. 3. zubní ordinace – exkurze pro 1. ročník
 18. 3. zubní ordinace – exkurze pro 2. ročník
 18. 3. Loutnička – obvodní kolo soutěže ve zpěvu na ZŠ TGM ve FnO
 25. 3. zubní ordinace – exkurze pro 3. ročník
 27. 3. ředitelské volno
duben  2. 4.  zápis žáků do 1. třídy; 13.00 – 17.00 hod.
 9. 4.  velikonoční prázdniny
květen  5. 5.  třídní schůzky; 16.00 hod.
červen