Plán akcí

Třídní schůzky
 1. 9. 2022 9.00 hod.  informativní třídní schůzka pro rodiče prvňáků
 13. 9. 2022 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 2. – 4. ročníku
 10.1. 2023 14.30 – 16.30 hod.  konzultační schůzky pro 1. – 4. ročník
 16. 5. 2023 16.00 hod.  třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku
Termíny školních prázdnin v šk. roce 2022/2023
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 6. 2. – 12. 2. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Ukončení školního roku 30. 6. 2023
Celoroční plán 2022/2023…PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN
září 1. 9. zahájení šk. roku
1. 9. třídní schůzky pro rodiče prvňáků; 9.00 hod.
2. 9. Dopravní hřiště:

9.00 – 10.00: 4. ročník
10.00 – 11.00: 3. ročník
5. 9. Dopravní hřiště:

9.00 – 10.00: 2. ročník
13. 9.  třídní schůzky pro žáky 2. – 4. ročníku; 16.00 hod.fotografování tříd a zájemců z řad prvňáčků
15. 9. přespolní běh – školní kolo (školní zahrada)
29. 9. – 30. 9. ředitelské volno
říjen 26. – 27. 10.  podzimní prázdniny
listopad  22. 11. Robotické dopoledne – Žáci budou ve skupinkách
sestavovat robotické hračky a plnit jiné digitální úkoly.
 24. 11.  Vánoční fotografování
prosinec 16. 12. návštěva  Divadla loutek Ostrava na divadelní
představení Štědrý večer malého Jakuba
20. 12. Děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky
připravují  vánoční pásmo. Dopoledne jej chtějí předvést dětem z MŠ a
odpoledne pro rodiče a ostatní žáky školy.
22. 12. Půjdeme do lesa na tradiční zdobení stromečku pro
zvířátka a pak v jednotlivých třídách proběhnou vánoční besídky s tradičním
rozdáváním dárků.
23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny
leden 10. 1.  konzultační schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 14.30 – 16.00 hod.
 31. 1. návštěva kina – pohádka Největší dar (1. – 3. VH); 4. VH – rozdávání výpisu z vysvědčení; 5. VH odpadá
únor 1. 2. 10.00 hod – školní kolo recitační soutěže
2. 2. divadelní představení žáků 6. D ve tělocvičně školy
3. 2. pololetní prázdniny
6. 2. – 12.2. jarní prázdniny
17. 2. karneval ve školní družině
20. – 24. 1. lyžařský výcvik pro přihlášené žáky
22. 2. obvodní kolo recitační soutěže
březen
duben 6. 4.  velikonoční prázdniny
květen 9. 5. přednáška manželů Holušových pro žáky 2. ročníku na téma „Jak se žije v Austrálii
15. 5. knihovnická lekce pro 4. ročník v knihovně ve FnO
16. 5. třídní schůzky pro žáky 1. – 4. ročníku; 16.00 hod.
25. 5. soutěž v přeskoku přes švihadlo
červen 15. 6. návštěva hudebního představení divadla Semafor v sále KC ve FnO
20. 6.   informativní schůzka třídní učitelky s rodiči budoucích předškoláků; 16.00 hod
30. 6. vydávání vysvědčení; ukončení výuky v 8.45 hod.