Dětské dopravní hřiště

Výuka na DDH proběhne v tyto dny:

5. 10. v 9.00 hod. – 1. ročník
16. 10. v 9.00 hod. – 2. ročník
16. 10. v 10.00 hod. – 3. ročník
1. 11. v 9.00 hod. – 4. a 5. ročník
S sebou: sportovní oblečení a obuv, batůžek s pitím a svačinou, helmu, drobné kapesné