Konzultační schůzky

Konzultační schůzky s vyučujícími se konají 9. 1. 2018 v době od 14:30 do 17:30.

Comments are closed.