Konzultační třídní schůzky

Konzultační třídníc schůzky s jednotlivými vyučujícími se konají v úterý 7. 1. 2020 v době od 14.30 do 16.30 hod.

Comments are closed.