Měsíční plán

.

 Prosinec
 5. 12.  adventní dílna, mikulášská nadílka
 6. 12.  vánoční fotografování
 14. 12.  Vánoce na dědině – 1. -4. ročník
 18. 12.  Muzeum Beskyd- vánoční lekce; 5. ročník
19. 12.  turnaj Beskyďáčku
21. 12.  divadelní představení ve škole – divadelní společnost Bonbón; pohádka Dášeňka (4. vyučovací hodinu)
21. 12.  zdobení vánočního stromečku pro zvířátka – 2. – 3. vyučovací hodinu
22. 12.  vánoční besídky ve třídách – dopoledne
22.12. – 23. 12.  prodej obědů a svačinek na leden
23. – 2. 1.  vánoční prázdniny