Náš tým

Mgr. Dagmar Beránková – vedoucí učitelka, berankova@zskomenskehofno.cz     ???????????????????????????????

  •  Střední pedagogická škola v Přerově – učitelství pro MŠ
  • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro I.stupeň, specializace Tělesná výchova
  • další vzdělávání: reedukace specifických vývojových poruch učení, kurz Metody dobrého startu, kurzy činnostního učení, RWCT ( Čtením a psaním ke kritickému myšlení ), kurzy Aj pro učitele, vzdělávací program pro zástupce ředitele
  • zájmy: turistika pěší i cyklo, jóga, swingový tanec, hudba, lyžování, četba, cestování
  • snaží se vychovávat 2 dcery, 1 manžela, 1 psí slečnu a 1 kocouřího mladíka

 

Mgr. Barbora Kuběnová – třídní učitelka, kubenova@zskomenskehofno.cz ???????????????????????????????

  • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace Dramatická výchova; studium alternativní pedagogiky
  • Pedagogická fakulta OU, specializační studium Angličtina pro 1. st. ZŠ
  • další vzdělávání: výuka angličtiny u dětí s SPU, kurzy činnostního učení, jazykový pobyt ve Velké Británi; kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
  • zájmy:  divadlo; hudba; pěší i cyklo i vodní turistika; lyžování; tvorba www stránek;
  • vychovává 3 děti, psa a kočky

Mgr. Romana Žižková – třídní učitelka, zizkova@zskomenskehofno.cz

Mgr. Daniela Brantalová – třídní učitelka, brantalova@zskomenskehofno.cz foto_daniela

 • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • další vzdělávání: absolvování kurzu dramatické výchovy, pomocná vědecká síla ve výzkumném projektu Nespolupracující chování žáků na 1. stupni ZŠ
 • zájmy: cyklistika, plavání, turistika a cestování

 

 

Mgr. Věra Kulihováučitelka; kulihova@zskomenskehofno.czOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitelství pro 5.-12. roč. obor přírodopis-pedagogika, pedagogika volného času
 • další vzdělávání – výtvarné kurzy zaměřené na netradiční výtvarné techniky,
  kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou, studium Grafologie a psychologie v Brně
 • zájmy : četba, příroda, turistika, tvoření
 • vychovala 2 děti

 

Mgr. Alexandra Juríčková – třídní učitelka (aktuálně 5. ročník na ZŠ Komenského), jurickova@zskomenskehofno.czOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 •  Pedagogická fakulta OV, učitelství pro 1. stupeň.
 • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Zájmy: čtení, hudba, zpěv, plavání, lenošení
  Snažila jsem se vychovat kočku… MARNĚ

 

Blanka Kotková - vychovatelka ŠD
Ivana Veličková- vychovatelka ŠD

 - jakmile třídní učitelky už vyčerpáním nemůžou, nastoupí tyto dvě milé dámy a s naprostým přehledem, trpělivostí a laskavostí dokážou s dětmi strávit čas hraním nekonečných her, čtením, povídáním, malováním, stříháním, lepením a vymýšlením nejrůznějších aktivit…a dětem se pak nechce z družiny domů!

Blanka_web  Ivavelickova

 

 

Renáta Rychetníková - asistent pedagoga foto_renca

Mgr. Jaromír Kuliha – školník jarek_web

Šárka Vroblová – kuchařka sarka