Náš tým

Mgr. Dagmar Beránková – vedoucí učitelka, berankova@zskomenskehofno.cz     ???????????????????????????????

  •  Střední pedagogická škola v Přerově – učitelství pro MŠ
  • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro I.stupeň, specializace Tělesná výchova
  • další vzdělávání: reedukace specifických vývojových poruch učení, kurz Metody dobrého startu, kurzy činnostního učení, RWCT ( Čtením a psaním ke kritickému myšlení ), kurzy Aj pro učitele, vzdělávací program pro zástupce ředitele
  • zájmy: turistika pěší i cyklo, jóga, swingový tanec, hudba, lyžování, četba, cestování
  • snaží se vychovávat 2 dcery, 1 manžela, 1 psí slečnu a 1 kocouřího mladíka

 

Mgr. Barbora Kuběnová – třídní učitelka, kubenova@zskomenskehofno.cz

  • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace Dramatická výchova; studium alternativní pedagogiky
  • Pedagogická fakulta OU, specializační studium Angličtina pro 1. st. ZŠ
  • další vzdělávání: výuka angličtiny u dětí s SPU, kurzy činnostního učení, jazykový pobyt ve Velké Británi; kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
  • zájmy:  divadlo; hudba; pěší i cyklo i vodní turistika; lyžování; tvorba www stránek;
  • vychovává 3 děti, psa a kočky

 

Mgr. Alexandra Juríčková – třídní učitelka, jurickova@zskomenskehofno.czOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 •  Pedagogická fakulta OV, učitelství pro 1. stupeň.
 • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Zájmy: čtení, hudba, zpěv, plavání, lenošení
  Snažila jsem se vychovat kočku… MARNĚ

 

 

 

Mgr. Renáta Lubojacká -  třídní učitelka, lubojacka@zskomenskehofno.czOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 •  Pedagogická fakulta OU, učitelství pro 1. stupeň
 • zájmy: cestování, hudba, divadlo, filmy
 • mám dvě čivavy, které nade vše miluji:)

 

 

Mgr. Věra Kulihováučitelka,vychovatelka ŠD; kulihova@zskomenskehofno.cz

 • Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitelství pro 5.-12. roč. obor přírodopis-pedagogika, pedagogika volného času
 • další vzdělávání – výtvarné kurzy zaměřené na netradiční výtvarné techniky,
  kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou, studium Grafologie a psychologie v Brně
 • zájmy : četba, příroda, turistika, tvoření
 • vychovala 2 děti
Blanka Kotková - vychovatelka ŠDOLYMPUS DIGITAL CAMERA???????????????????????????????
Mgr. Věra Kulihová - vychovatelka ŠD

 - jakmile třídní učitelky už vyčerpáním nemůžou, nastoupí tyto dvě milé dámy a s naprostým přehledem, trpělivostí a laskavostí dokážou s dětmi strávit čas hraním nekonečných her, čtením, povídáním, malováním, stříháním, lepením a vymýšlením nejrůznějších aktivit…a dětem se pak nechce z družiny domů!

 

Mgr. Zdeňka Legerská – asistent pedagoga

Leona Doleželová – asistent pedagoga

Mgr. Jaromír Kuliha – školník

Šárka Vroblová – kuchařka

???????????????????????????????

- zajišťuje naše nejdůležitější potřeby, protože hladem se pracovat prostě nedá!