http://www.novaveszs.cz/wp-content/uploads/2014/08/D%C3%A1%C5%A1a1.jpg
Mgr. Dagmar Beránková vedoucí učitelka berankova@zskomenskehofno.cz
 • Střední pedagogická škola v Přerově – učitelství pro MŠ
 • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro I.stupeň, specializace Tělesná výchova
 • další vzdělávání: reedukace specifických vývojových poruch učení, kurz Metody dobrého startu, kurzy činnostního učení, RWCT ( Čtením a psaním ke kritickému myšlení ), kurzy Aj pro učitele, vzdělávací program pro zástupce ředitele
 • zájmy: turistika pěší i cyklo, jóga, swingový tanec, hudba, lyžování, četba, cestování
 • snaží se vychovávat 2 dcery, 1 manžela, 1 psí slečnu a 1 kocouřího mladíka

 

http://www.novaveszs.cz/wp-content/uploads/2014/08/B%C3%A1ra2.jpg
Mgr. Barbora Kuběnová třídní učitelka kubenova@zskomenskehofno.cz
  • Pedagogická fakulta OU, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace Dramatická výchova; studium alternativní pedagogiky
  • Pedagogická fakulta OU, specializační studium Angličtina pro 1. st. ZŠ
  • další vzdělávání: výuka angličtiny u dětí s SPU, kurzy činnostního učení, jazykový pobyt ve Velké Británi; kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
  • zájmy:  divadlo; hudba; pěší i cyklo i vodní turistika; lyžování; tvorba www stránek;
  • vychovává 3 děti, psa a kočky
http://www.novaveszs.cz/wp-content/uploads/2014/08/P8081129.jpg Mgr. Alexandra Juríčková třídní učitelka
 • Pedagogická fakulta OV, učitelství pro 1. stupeň.
 • Zdravotník zotavovacích akcí.
 • Zájmy: čtení, hudba, zpěv, plavání, lenošení
  Snažila jsem se vychovat kočku… MARNĚ
Mgr. Romana Žižková třídní učitelka
Mgr. Daniela Brantalová třídní učitelka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mgr. Věra Kulihová učitelka, vychovatelka ranní ŠD
 • Pedagogická fakulta Hradec Králové, učitelství pro 5.-12. roč. obor přírodopis-pedagogika, pedagogika volného času
 • další vzdělávání – výtvarné kurzy zaměřené na netradiční výtvarné techniky,
  kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou, studium Grafologie a psychologie v Brně
 • zájmy: četba, příroda, turistika, tvoření
 • vychovala 2 děti
Renáta Rychetníková asistent pedagoga
Blanka Kotková vychovatelka ŠD
Ivavelickova Ivana Veličková vychovatelka ŠD
Mgr. Jaromír Kuliha školník
Šárka Vroblová kuchařka