NEPZ

Cíl projektu NEPZ:
Dlouhodobá spolupráce s projektem NEPZ zapojuje děti, žáky a studenty do přímé aktivní spoluúčasti na ochraně světového přírodního dědictví deštných pralesů a oceánů na projektech Green Life a Blue Life. Cílem NEPZ je vzdělávání a výchova nové generace mladých lidí, kteří budou souznít s ochranou přírody a ohrožených druhů zvířat, jakožto se společenskou normalitou. Spolupráce se školami a přenesení informací od dětí do rodin je jedinou cestou, jak přinést možnou změnu do lidské společnosti, která zohlední význam ochrany životního prostředí a přijetí nových zelených technologií jako mimořádně významnou prioritu pro zachování podmínek klimatické stability.
Rozšířená spolupráce OKO TYGRA 2017 – 2022 Green Life Education Vám nabízí prostřednictvím projektu NEPZ přímé zapojení se do monitorovacího filmového programu OKO TYGRA na Sumatře, který bude po dobu pěti let získávat záběryz fotopastí, jenž budou od ledna 2017 rozmisťovány v tropickém ckém deštném pralese Národního parku Gunung Leuser na Sumatře. Tento pětiletý monitorovací program má za úkol zjistit existenci nejohroženějších druhů zvířat na Zemi, jako jsou nosorožci, tygři a sloni sumaterští. Dalším úkolem je rozkrytí pytláckých stezek a zajištění videozáznamů pytláků jakožto důkazů, které budou sloužit k potlačování pytláctví v NP Gunung Leuser. Fotopasti nám též přinesou nový pohled na svět zvířat a jejich přiroze ného chování v přirozeném prostředí.