O škole

Základní škola Nová Ves je odloučeným pracovištěm ZŠ Komenského 420 ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Školní rok 2022/2023:

Počet žáků:
Vedoucí učitelka: Mgr. Dagmar Beránková
Školní družina: Blanka Kotková, Ivana Veličková
 Třída Ročník Vyučující
Třída I. 1. ročník Mgr. Daniela Brantalová; brantalova@zskomenskehofno.cz  
Třída II.
2. ročník Mgr. Dagmar Beránková; berankova@zskomenskehofno.cz
Třída III. 3. ročník Mgr. Alexandra Juríčková; jurickova@zskomenskehofno.cz
Třída IV. 4. ročník Mgr. Romana Žižková; zizkova@zskomenskehofno.cz
další pedagog 1. – 4. ročník Mgr. Věra Kulihová; kulihova@zskomenskehofno.cz