Školní družina

Vnitřní řád Školní družiny

Vychovatelky:

Blanka Kotková
Ivana Veličková

Provoz:

ranní družina: 6:55 – 7:40
odpolední družina: 11:40 – 16:30

Kontakt:

732 582 802

Přihláška do ŠD – nutno odevzdat co nejdříve, nejpozději však v den nástupu žáka do ŠD. Součástí přihlášky je i oznámení doby odchodu dítěte ze ŠD.

Poplatek za ŠD je možno uhradit p. vychovatelce nebo bankovním převodem:

Číslo účtu: 86 – 5725570257/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte a třída
Platba za období: září-leden: 750 Kč (150 Kč za měsíc); splatnost do 30.9. 2019
Platba za období: leden-červen: 750 Kč (150 Kč za měsíc); splatnost do 28. 2. 2020

!!! Navštěvuje-li dítě POUZE ranní družinu, činí poplatek 50 Kč/měsíc:

Platba za období: září-leden: 250 Kč (50 Kč za měsíc); splatnost do 30.9. 2019
Platba za období: leden-červen250 Kč (50 Kč za měsíc); splatnost do 30.1. 2020

 

Seznam potřeb na POLOLETÍ:

  • 1 krabičku hygienických kapesníčků
  • 2 role papírových utěrek
  • převlečení na hraní, sportovní a výtvarné činnosti

Dítě je ze ŠD uvolňováno jen na základě údajů o odchodech v zápisním lístku ŠD nebo jednorázovou písemnou omluvou v deníčku, kteří žáci povinně nosí s sebou. Omluvenka musí být podepsaná zákonným zástupcem. Dítě není možno uvolnit ze ŠD na základě telefonické omluvy. Dítě může vyzvednout pouze zákonný zátupce nebo osoba jím písemně pověřená.

V průběhu celého šk. roku budeme s dětmi, v případě příznivého počasí, pobývat venku, prosíme proto o vhodný oděv a obuv vzhledem k ročnímu období.

Pitný režim je pro děti v ŠD zajištěn.