Školní družina

Vnitřní řád Školní družiny

Vychovatelky:

Blanka Kotková
Ivana Veličková

Provoz:

ranní družina: 6:55 – 7:40
odpolední družina: 11:40 – 16:30

Kontakt:

1. oddělení: 732 833 002
2. oddělení: 737 051 961

Přihláška do ŠD – nutno odevzdat co nejdříve, nejpozději však v den nástupu žáka do ŠD. Součástí přihlášky je i oznámení doby odchodu dítěte ze ŠD.

Poplatek za ŠD je možno uhradit bankovním převodem:

Číslo účtu: 86 – 5725570257/0100
Variabilní symbol: datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte a třída
Platba za období: září – leden: 1500 Kč (300 Kč za měsíc); splatnost do 30.9. 2022
Platba za období: únor – červen: 1500 Kč (300 Kč za měsíc); splatnost do 31. 1. 2023

 

 Seznam potřeb na POLOLETÍ:

  • 1 krabičku hygienických kapesníčků
  • 2 role papírových utěrek
  • převlečení na hraní, sportovní a výtvarné činnosti

Dítě je ze ŠD uvolňováno jen na základě údajů o odchodech v zápisním lístku ŠD nebo jednorázovou písemnou omluvou v Družínku, který žáci povinně nosí s sebou. Omluvenka musí být podepsaná zákonným zástupcem. Dítě není možno uvolnit ze ŠD na základě telefonické omluvy. Dítě může vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

V průběhu celého šk. roku budeme s dětmi, v případě příznivého počasí, pobývat venku, prosíme proto o vhodný oděv a obuv vzhledem k ročnímu období.

Pitný režim je pro děti v ŠD zajištěn.