Stravování

Obědy i svačinky zajišťuje pro naši školu Scolarest. Více informací na stránkách www.skoly.scolarest.cz

Telefonní číslo pro odhlášení obědů: 723 128 239