Úspěchy žáků

Přespolní běh – obvodní kolo

Kdy: 22.9.
Kde: fotbalové hřiště Ostravice
Úspěšní žáci:
  • Patrice Zátopková (5. roč.) – 1. místo…postupuje do okresního kola
  • Patrik Liška (5. roč.) – 2. místo…postupuje do okresního kola
  • Rozalie Štihlová (3. roč.) – 3. místo