Zájmové kroužky

Zájmové útvary 2019_2020

Čtenářský klub – úterý 13.30 – 15.00 hod. – rozvoj čtenářských dovedností (Mgr. Barbora Kuběnová)

Logik – klub deskových her – úterý 13.30 – 15.00 hod. – rozvoje logického myšlení (Mgr. Alexandra Juríčková)

Všichni vedoucí kroužků musí mít uzavřenou smlouvu (zajít na ZŠ Komenského) na své IČO nebo povedou kroužek pod  klubem, organizací, střediskem volného času. Kopii smlouvy předejte na ZŠ Nová Ves.

Kdo máte zájem o vedení dalších kroužků kontaktujte prosím vedoucí učitelku ZŠ Nová Ves Mgr. Dagmar Beránkovou osobně nebo na tel. čísle 558 677 623, 601 101 231.

Beskyďáčekminivolejbal