Organizace prvního šk. týdne

1. 9. čtvrtek
8:00 – 8:45
• Slavnostní zahájení školního roku s pasováním prvňáčků – v 8:00 hod.
• Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy
• Prodej obědů
Ukončení výuky: v 8:45

 

2. 9. pátek
• Výuka v 1. ročníku: 8:00 – 8:45
• Výuka v 2. – 5. ročníku: 8:00 – 10:45
• Zahájení provozu školní družiny:
ranní: 6:55 – 7:40
odpolední: do 16:30

Comments are closed.