Organizace začátku školního roku

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v jednotlivých třídách s třídními učiteli v době 7.50 – 8.35 na ZŠ Komenského.

Od 2. 9. do 13. 9. bude z důvodů dokončení rekonstrukce výuka probíhat na ZŠ Komenského.

1.- 3. ročník: třídy na galerii školy
4. – 5. ročník: matematická třída v přízemí u šaten
V tomto období bude výuka ukončena po 4. VH – tedy v 11. 30 hod.

16. 9. – zahájení výuky na ZŠ Nová Ves dle rozvrhu hodin

1. VH se sejdeme všichni společně ve II.třídě, kde se přivítáme a budeme pasovat naše prvňáčky. Dále výuka podle RH, 1. a 2. ročník do 11.40 a 3. – 5. ročník do 12.35.

Comments are closed.