Pevná linka mimo provoz

Upoorňujeme, že naásledujících asi 14 dnů nebude fungovat pevná linka. V případě potřeby tedy volejte  na tel. číslo šk. mobilu: 601 101 231.

 

Obědy – distanční výuka

Ve středu 14. 10. jsou obědy odhlášeny všem žákům.

V průběhu distanční výuky od 15. 10. – 23. 10.  je možno odebírat obědy ve školní jídelně v době od 11.00 do 12.00 hod. – do vlastních jídlonosičů. Pouze na objednávku u p. Vroblové – tel. 723 128 239.

Satinka po svých

Turisticko- adaptační výlet „Satinka po svých“ se bude konat 10. 9.  – za příznivého počasí. Více info viz Deníček.