Vydávání obědů

S účinností od 1. 4. 2020 nebude v případě mínusového konta vydán strávníkovi oběd. Abychom předešli případným nepříjemnostem, prosíme proto o pravidelnou kontrolu stavu konta. Připsání peněz na účet trvá 2 – 3 dny.

Děkujeme, váš Scolarest.

Budoucí prvňáčci – informace

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků. Během měsíce června obdržíte mail s podrobnými informacemi týkajících se nového školního roku. První společná informační třídní schůzka se bude konat 1. 9. 2020 po slavnostním zahájení šk. roku. (cca v 8.45 hod)

Obědy 25. 5. – 30 .5.

Vážení rodiče!

V období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 budou pro žáky přihlášené k dobrovolné docházce do školy zajištěné obědy ve školní jídelně. Nabídka obědů je bez možnosti výběru, jde o polévku, teplé jídlo a nápoj. Prosíme o sdělení informace, zda budete mít o oběd pro své dítě zájem – do 18. 5. 2020 prostřednictví třídního učitele. Podle počtu přihlášených žáků stanovíme rozpis stravování jednotlivých skupin. Cena obědu je stejná jako v době prezenční výuky. Stravování pro cizí strávníky nebude zajišťováno.