Placení obědů – upozornění

Prosíme rodiče, aby při placení obědů striktně uváděli nejen variabilní smybol, ale i specifický. Oba jsou uvedeny na přihlášce, kterou jste obdrželi. Nezapomeňte vždy včas odeslat platbu, aby na kontě nevznikl nedoplatek. Pro vaše pohodlí doporučujeme nastavit platbu jako trvalý příkaz. Případný přebytek vám bude vyúčtován na konci šk. roku.

Comments are closed.