Posudek o zdravotní způsobilosti

Vyřiďte si u dětského lékaře „Posudek o zdravotní způsobilosti“ (děti dostaly ve škole) na plavecký nebo lyžařský kurz.

Comments are closed.