Testování tělesné zdatnosti

Ve 3. ročníku probíhá v rámci celonárodního zjišťování testování tělesné
zdatnosti. 

Comments are closed.