Zápis do 1. třídy

Už půjdu do školy – užitečné tipy a rady
Desatero pro rodiče

 

 

…Právě aktualizujeme informace pro zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

1. Dítě bylo zapsáno ke školní docházce v roce 2021/2022 a byl mu umožněn odklad školní docházky.

2. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Komenského 420 nebo v obci Malenovice.

3. Bude-li volná kapacita školy a volná kapacita stanoveného počtu prvních tříd, budou přijímány i děti z jiných spádových oblastí. V případě, že bude dětí z jiných spádových oblastí více než bude možno doplnit do maximálního počtu ve stanovených třídách, bude rozhodovat los.

 

Spádová oblast ZŠ Komenského 420

Padlých hrdinů, Turzovská, Žižkova, Havlíčkova, Sportovní, Harcovská, SNP, Revoluční, Pionýrů, 5. května, Družstevní, Dvořákova, Smetanova, Emila Pajurka, Hamernická, Komenského, Školní, Elektrárenská, Spořitelní, Dr. Polívky, Náměstí, Lubenská, Krátká, Kamenec, U Hráze, Jiráskova, Bezručova, Karla Čapka, Wolkerova, Boženy Němcové, Kolárova, Paseky, Lubno, Nová Ves.