Zápis do 1. třídy

Už půjdu do školy – užitečné tipy a rady
Desatero pro rodiče

 

 

Informace k zápisu pro školní rok 2019 – 2020

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hod. K řádné školní docházce jsou povinny se dostavit děti narozené od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013

K zápisu se mohou dostavit i děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013, ale musí mít potvrzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

K zápisu se mohou také dostavit děti narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. V tomto případě musí mít děti doporučení dvě (školské poradenské zařízení a odborný lékař).

V případě, že rodiče budou žádat o odklad, musí svou písemnou žádost doložit potvrzením školského poradenského zařízení a potvrzením odborného lékaře nebo klinického psychologa, nejpozději do 30. 4. 2018! (POZOR ZMĚNA)

Ke stažení:

Žádost o odklad školní docházky

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

1. Dítě bylo zapsáno ke školní docházce v roce 2018/2019 a byl mu umožněn odklad školní docházky.

2. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádové obvodu ZŠ Komenského 420 nebo obci Malenovice.

3. Školu již ve školním roce 2018/2019 navštěvuje starší sourozenec dítěte (bez ohledu na spádovost obvodu).

4. Bude-li volná kapacita školy a volná kapacita stanoveného počtu prvních tříd, budou přijímány i děti z jiných spádových oblastí. V případě, že bude dětí z jiných spádových oblastí více než bude možno doplnit do maximálního počtu ve stanovených třídách, bude rozhodovat los.

 

Spádová oblast ZŠ Komenského 420

Padlých hrdinů, Turzovská, Žižkova, Havlíčkova, Sportovní, Harcovská, SNP, Revoluční, Pionýrů, 5. května, Družstevní, Dvořákova, Smetanova, Emila Pajurka, Hamernická, Komenského, Školní, Elektrárenská, Spořitelní, Dr. Polívky, Náměstí, Lubenská, Krátká, Kamenec, U Hráze, Jiráskova, Bezručova, Karla Čapka, Wolkerova, Boženy Němcové, Kolárova, Paseky, Lubno, Nová Ves.