Zápis do 1. třídy

Už půjdu do školy – užitečné tipy a rady
Desatero pro rodiče

 

 

Informace k zápisu do1. ročníku pro školní rok 2021 – 2022

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o možnostech zápisu dětí do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2021/2022.

Podle vývoje epidemické situace v ČR zvolíme jednu z následujících variant

Zápis žáků s osobní přítomností dítěte a jeho zákonného zástupce

Zápis se uskuteční 15. 4. 2021 v době od 13 h do 17 h v prostorách ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420 a odloučeného pracoviště ZŠ Nová Ves 32. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zápis žáků do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce

 

V době od 12. 4. do 23. 4. 2021 můžete poslat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce na ZŠ Komenského nebo na ZŠ Nová Ves na emailovou adresu sekretariat@zskomenskehofno.cz , popřípadě reditel@zskomenskehofno.cz nebo přes datovou schránku školy (ID datové schránky je s3kmk64).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy: www.zskomenskehofno.cz

K řádnému zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022 se přihlásí děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Žádost o odklad povinné školní docházky opět naleznete na webových stránkách naší školy.

 

Mgr. Danuše Pavlisková, vedoucí učitelka I. stupně ZŠ                   pavliskova@zskomenskehofno.cz

Mgr. Dagmar Beránková, vedoucí učitelka odl. prac. ZŠ Nová Ves berankova@zskomenskehofno.cz

 

 

 

Ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku

1. Dítě bylo zapsáno ke školní docházce v roce 2020/2021 a byl mu umožněn odklad školní docházky.

2. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádové obvodu ZŠ Komenského 420 nebo obci Malenovice.

3. Bude-li volná kapacita školy a volná kapacita stanoveného počtu prvních tříd, budou přijímány i děti z jiných spádových oblastí. V případě, že bude dětí z jiných spádových oblastí více než bude možno doplnit do maximálního počtu ve stanovených třídách, bude rozhodovat los.

 

Spádová oblast ZŠ Komenského 420

Padlých hrdinů, Turzovská, Žižkova, Havlíčkova, Sportovní, Harcovská, SNP, Revoluční, Pionýrů, 5. května, Družstevní, Dvořákova, Smetanova, Emila Pajurka, Hamernická, Komenského, Školní, Elektrárenská, Spořitelní, Dr. Polívky, Náměstí, Lubenská, Krátká, Kamenec, U Hráze, Jiráskova, Bezručova, Karla Čapka, Wolkerova, Boženy Němcové, Kolárova, Paseky, Lubno, Nová Ves.